Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 14 sierpnia 2020 roku

Kolejna inwestycja z FDS. Droga Gola – Czajkowo zmodernizowana


Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Gola – Czajkowo. Była ona możliwa dzięki ponad 2-milionowemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę inwestycji wartej ponad 4,3 mln sfinansował powiat gostyński oraz gmina Gostyń.

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od km 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935” realizowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość prac wyniosła 4 304 690,13 zł. Prawie połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania (2 090 003 zł). Na resztę złożył się powiat gostyński (1 114 687,13 zł) i gmina Gostyń (1 100 000).

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o.o.

Roboty objęły usunięcie drzew i krzewów, budowę kanalizacji w miejscowości Gola, poszerzenie nawierzchni jezdni pomiędzy Witoldowem a Czajkowem, położenie nawierzchni na odcinku 3 368,50 m oraz przebudowę chodników  i krawężników.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Film z realizacji inwestycji dostępny jest tutaj

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies