Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 24 listopada 2022 roku

Konsultacje projektu „Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego na lata 2023 – 2029”


Konsultacje projektu „Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego

na lata 2023 ­– 2029”

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr 164/982/22 w sprawie zarządzenia konsultacji projektu „Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego na lata 2023 - 2029” 

OGŁASZA KONSULTACJE

 Uwagi oraz propozycje w sprawie projektu dokumentu, można zgłaszać wykorzystując formularz zgłaszania uwag - dostępny poniżej.

Formularz zgłoszenia zadania należy dostarczyć w dniach od 24 listopada do dnia 29 grudnia 2022 roku, w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną na adres:  promocja@powiat.gostyn.pl
  2. w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu ( ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń),
  3. w formie listownej na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, z dopiskiem: Plan Rozwoju Lokalnego

 

Formularz zgłoszenia zadania

/web/uploads/ckeditor/files/Formularz%20zg%C5%82aszania%20uwag%20do%20projektu%20PRL.docx

Projekt "Planu Rozwoju Lokalnego powiatu gostyńskiego 2023 - 2029"

/web/uploads/ckeditor/files/Projekt%20Planu%20rozwoju%20lokalnego%202023-2029.pdf

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które będzie opublikowane na stronach powiatu.

 

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies