Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 08 marca 2023 roku

Nabór na stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków


Starostwo Powiatowe poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze ds.  prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Referacie ds. Ewidencji Gruntów i Budynków. Przyszły urzędnik powinien posiadać wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane wyższe o kierunku geodezja, architektura, budownictwo, administracja, ekonomia), minimum dwuletni staż pracy oraz znajomość wybranych aktów prawnych i umiejętność biegłej obsługi komputera. Nabór trwa do dnia 23 marca 2023 roku do godziny 11.00.

Od przyszłego urzędnika wymaga się obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii oraz zdolności do czynności prawnych. Kandydat musi posiadać wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane jednak będzie wyższe o kierunku geodezja, architektura, budownictwo, administracja, ekonomia, minimum dwuletni staż pracy (preferowany 4-letni staż pracy, w tym minimum roczny w administracji samorządowej lub państwowej).

Ważna będzie także znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia regulujące ewidencję gruntów i budynków o ochronie danych osobowych. Kandydat musi także posiadać biegłą umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.

Dodatkowym atutem będzie rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, odporność na stres, umiejętność sprawnego dokonywania analiz, redagowania pism, pozyskiwania informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów i korzystania z przepisów prawa oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Starostwa (ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, biuro nr 20), w zamkniętej kopercie, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 11.00. Koperty powinny posiadać dopisek: „Nabór na wolne stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków”.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły: http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=13771


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies