Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 14 października 2022 roku

Najlepsi nauczyciele nagrodzeni


18 nauczycieli z wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gostyński oraz dwóch dyrektorów otrzymało nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego. Okazją do ich wręczenia był Dzień Edukacji Narodowej.

14 października to wielkie święto pracowników oświaty. To też okazja do wyrażenia podziękowań dla dyrektorów, nauczycieli, jak również pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych za ich codzienną pracę.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora spotkali się w tym dniu z dyrektorami szkół i przedstawicielami środowiska nauczycieli. Przedstawiciele Zarządu złożyli wyrazy uznania i podziękowania.

W tym roku Zarząd Powiatu Gostyńskiego nagrodził dotychczasowe starania i zaangażowanie wyróżniających się nauczycieli przyznając łącznie 18 nagród.  Wyróżnienia otrzymali:

Z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu:
Pani Magdalena Jasik-Wiśniewska
Pani Beata Katańska
Pan Jacek Kasperski
Pan Leszek Niemczyk

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
Pani Małgorzata Twardowska-Rzeźniczak
Pan Roman Glura
Pan Mateusz Matysiak
Pan Dariusz Smektała

Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi:
Pani Hanna Maciejak
Pan Michał Roszak

Z Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu:
Pani Magdalena Wawrzyniak - nauczyciel ZSR w Grabonogu,
Pani Anna Zielińska - nauczyciel ZSR w Grabonogu,
Pani Romana Korytna - nauczyciel ZSR w Grabonogu,

Z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu:
Pani Ewa Mayer - nauczyciel ZSS w Brzeziu,
Pani Agnieszka Płociniczak - nauczyciel ZSS w Brzeziu,
Pani Marta Poszywała - nauczyciel ZSS w Brzeziu,

Z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu:
Pani Urszula Burzyńska-Zimna - nauczyciel PPP w Gostyniu,
Pani Kamila Ratajczak - nauczyciel PPP w Gostyniu.

Wysokość nagród dla wszystkich wyróżnionych to 3.000 zł. Ponadto nagrodę Starosty otrzymały także panie dyrektor:  Izabela Paszkowiak – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Agnieszka Sadzka – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.
 


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies