Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 28 września 2020 roku

Posiedzenia komisji w październiku 2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
odbędzie się dnia 1 października 2020 r. o godz. 13:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 3/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.
5. Rozpatrzenie skargi na Panią Justynę Jaskulską Dyrektora SP ZOZ w Gostyniu.
6. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Brzezia w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Gostyń-Poniec.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycje
odbędzie się dnia 12 października 2020 r. o godz. 13:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skargi na Panią Justynę Jaskulską Dyrektora SP ZOZ w Gostyniu.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbędzie się dnia 23 października 2020 r. o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie skargi na Panią Justynę Jaskulską Dyrektora SP ZOZ w Gostyniu.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się dnia 26 października 2020 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 19/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
 2. Nr 20/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.,
 3. Nr 21/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. nadania Statutu Domu Dziecka w Gostyniu,
 2. uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020 - 2023 "Bezpieczny powiat gostyński",
 3. zmiany Uchwały Nr XIX/157/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się dnia 26 października 2020 r. o godz. 13:30 w trybie zdaln
ym.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów:
 1. Nr 15/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
 2. Nr 17/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 1. zmiany Uchwały Nr XIX/157/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2020 r.,
 2. ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
 3. zmiany budżetu powiatu na 2020 r.,
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2020-2031.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies