Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 14 września 2022 roku

Przebudowa skrzyżowania - rondo w Poniecu. Odbiór II


Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906 P 
w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo.

 

W dniu 22 sierpnia 2022r. dokonano częściowego odbioru  prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego  związanego z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906 P  w miejscowości Poniec

Zakres  odbioru  obejmował  wykonanie następujących prac:

  • roboty przygotowawcze w zakresie dalszych rozbiórek istniejącej nawierzchni oraz podbudowy, demontażu oznakowania, rozbiórek elementów drogowych ( krawężniki, chodniki itp.)
  • odwodnienia  korpusu drogowego polegające na ustawieniu wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, zamuleniem istniejących kanałów
     i przykanalików, demontażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych, demontażu rurociągu drenarskiego, ustawienia igłofiltrów i pompowania wody.
  • wykonanie podbudowy polegającej na korytowaniu na powierzchni 1432 m2  głębokości 40cm oraz wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2.0 gr.20cm na powierzchni 716 m2

Wartość wykonanych robót  766 435,95  zł.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies