Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 01 grudnia 2022 roku

Przebudowa skrzyżowania - rondo w Poniecu. Odbiór IV


W dniu 30 listopada dokonano odbioru częściowego a zarazem końcowego wykonanych robót związanych z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo.

Zakres odbioru częściowego prac wykonanych w miesiącach październik – listopad obejmował:

- roboty ziemne związane z porządkowaniem terenu w ilości 42,8 m3 z wywozem na składowisko wraz z utylizacją

- przestawienie figury na stałe miejsce

- regulacja studni rewizyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek teletechnicznych w ilości 16 szt.

- nawierzchni z mieszanki SMA11 na powierzchni 2 948 m2

- nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej gr 8 cm – 165 m2

- humusowania z obsianiem skarp – 1947 m2

- oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi

  • linie ciągłe – 177,49 m2
  • linie przerywane – 14,22 m2
  • symbole i strzałki – 71,13 m2

- oznakowania malowanego na czerwono – przejazd dla rowerów – 15,5m2

- oznakowania pionowego

  • słupki z rur stalowych dla znaków drogowych – 67 szt.
  • znaków drogowych – 74 szt.
  • znaków aktywnych D-6 + V35 zasilanie solarnie - 2 szt.

- ustawienia ogrodzeń z kształtowników stalowych ze słupkami i cokołem betonowym – 87,5 mb

- ustawienia muru na fundamencie z betonu zbrojnego – 46,10 mb

- ustawienia poręczy ochronnych sztywnych – 86 mb

- ustawienia krawężników na ławie betonowej z oporem – 242 mb

- wykonania chodników z kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm – 653 m2

- wykonanie chodników z kostki brukowej fazowanej koloru czerwonego gr. 8 cm – 260 m2

- ustawienia obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie betonowej z oporem – 677 mb

- ścieku z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej – 143 mb

- wykonania kanałów odwodnieniowych z

  • rur PCW o średnicy 600 mm – 7,0 mb
  • rur PCW o średnicy 500 mm – 43,0 mb
  • rur PCW o średnicy 400 mm – 59,0 mb
  • rur PCW o średnicy 200 mm – 141 mb

- studni prefabrykowanej DN 1500 mm – 2 szt.

- studni prefabrykowanej DN 1500 mm – 2 szt.

- studni prefabrykowanej DN 1200 mm – 2 szt.

- studzienek ściekowych z gotowych elementów – 14 szt.

- wykonania palisady – 5,0 mb

- słupów oświetleniowych z oprawami LED – 7 szt.

Wartość odebranych robót zatwierdzono protokołem częściowym 2 145 838,70 zł.

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies