Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 17 lutego 2022 roku

Rondo w Poniecu z dofinansowaniem. Są wyniki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Powiat gostyński otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ronda w miejscowości Poniec. Wartość inwestycji oszacowano na ponad 4 mln złotych. Prawie 3,5 mln złotych to wartość kwalifikowalna zadania. Połowa tej kwoty pochodzić będzie ze środków rządowych. Resztę dołoży powiat gostyński oraz gmina Poniec. Po podpisaniu umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, powiat ogłosi przetarg na to zadanie.

W ubiegłym roku powiat gostyński złożył w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projekt pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo”. W ramach zadania planuje się przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P (ul. Rydzyńska – ul. Kusza)  i 4906P (ul. Bojanowska) w miejscowości Poniec.

Nowe rozwiązanie to skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej 36 m i szerokości jezdni na rondzie 5,5 m oraz pierścienia najazdowego o szerokości 2,5 m. Nawierzchnia jezdni ronda jak i dróg wykonana będzie z mieszanki matyksu grysowego SMA, która charakteryzuje się zwiększonymi właściwościami przeciwhałasowymi w stosunku do tradycyjnego betonu asfaltowego. Ponadto we wszystkich czterech wlotach zaprojektowano wyspy sygnalizujące ruch, wokół ronda i wzdłuż projektowanych dróg zaplanowano chodnik z betonowej kostki brukowej. Na wlocie do ronda od ul. Kusza po stronie prawej wraz z chodnikiem zaprojektowano ścieżkę rowerową z nawierzchni z betonu asfaltowego. Natomiast wzdłuż ulicy Kusza pojawi się ciąg pieszo-rowerowy z bezfazowej betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Po lewej stronie jezdni przebiegać będzie za pasem zieleni chodnik oraz w kierunku Gostynia ciąg pieszo-rowerowy.

Szacunkowa wartość inwestycji to 4 092 967,53 zł. Prawie 3,5 mln złotych objęte zostanie dofinansowaniem. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę dołoży powiat gostyński oraz gmina Poniec.

Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, powiat gostyński przeprowadzi procedurę niezbędną do podpisania umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy na to zadanie.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu/ foto: UM w Poniecu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies