Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 24 lipca 2019 roku

Rozstrzygnięto konkursy grantowe Działaj lokalnie i PGS w powiecie gostyńskim. Rozdano 111 tysięcy zł!


Ważne wydarzenie dla organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu gostyńskiego, miało miejsce w czasie obchodów 20-lecia powiatu gostyńskiego. Rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2019” oraz Program Grantów Społecznych „PGS 0007”.

W spotkaniu uczestniczyło blisko trzystu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w powiecie gostyńskim, członkowie komisji konkursowych, społecznicy, przedstawiciele banków i firm zaangażowanych społecznie, samorządowcy, szefowie PCPR i Ośrodków Kultury. Przybyli też włodarze powiatu i gmin na czele z Alfredem Siamą – Przewodniczącym Rady Powiatu Gostyńskiego i Robertem Marcinkowskim – Starostą Gostyńskim.

Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych najważniejszym momentem było oczekiwane w napięciu i budzące duże emocje ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2019”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” – Ośrodek „Działaj Lokalnie” oraz konkursu Program Grantów Społecznych „PGS 0007”.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podsumował konkursy: – „Cieszę się, że dziś możemy Państwa aktywność nagrodzić i uhonorować. Państwa inicjatywy i działania pokazują, że największym bogactwem powiatu gostyńskiego są jego mieszkańcy”.

Granty wręczali: Starosta Gostyński, przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych oraz prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”. Na konkurs złożono 24 wnioski. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 11 grup nieformalnych i organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 55 000 zł na realizację swoich projektów. Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest jednym z sponsorów, i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” – Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia finansowego udzieliły powiat gostyński, gminy: Borek Wlkp. Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Swój wkład finansowy ma też Stowarzyszenie „DZIECKO”. Nagrodzonych jedenaście grup nieformalnych i organizacji pozarządowych będzie realizować m.in. inicjatywy skierowane do seniorów, dzieci, młodzieży. Odbędą się festyny, rajdy rowerowe, spotkania integrujące mieszkańców. Powstanie ogród rekreacyjno-sensoryczny, a także nowe oferty kulturalne w postaci zajęć muzycznych, rekreacyjnych czy kultywujących tradycje regionalne. 

Rozstrzygnięto też Program Grantów Społecznych PGS 0007. W całości finansuje go powiat gostyński i Powiatowy Bank Spółdzielczy – Patron Konkursu. Operator programu – Stowarzyszenie „DZIECKO” – został wyłoniony w drodze konkursu. W tej edycji na działania grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich oraz grup młodzieżowych przeznaczona została kwota 56 000 zł. Dzięki tym środkom zrealizowane zostanie 24 projektów z 34 złożonych na konkurs. Nagrodzone projekty otrzymały wsparcie grantami o wartości do 3 tysięcy złotych. W efekcie zostaną zrealizowane m.in. działania integrujące i rozwijające mieszkańców, społeczności szkolne czy młodzież. Powstaną nowe place zabaw i rekreacji, odbędą się biesiady czy wspólne ogniska. Kultywowane będą tradycje patriotyczne, ale też lokalne tradycje kulinarne czy sportowe. Granty wręczyli: Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Marek Banaszak, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i Wicestarosta Janusz Sikora.

Wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2019”:

Gmina Gostyń,Wnioskodawca i realizator: Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra”, Projekt pn.: Nauczyć się rozróżniać to, co ważne, od tego co pilne,kwota dofinansowania: 6000 zł.

 

Gmina Gostyń,Wnioskodawca: Stowarzyszenie Zielona Kohorta,Realizator: Kunowianki,Projekt pn.: Blubry pod dachem z pyry zapachem, kwota dofinasowania: 4 000 zł.

 

Gmina Borek Wlkp.,Wnioskodawca: Stowarzyszenie Borecki Lider AktywnościSpołeczno-Kulturalnej "BLASK",Realizator: Aktywni dla przedszkolaków, Projekt pn.: Misja „Bezpieczne Dziecko”,kwota dofinansowania: 6 000 zł.

 

Gmina Krobia,Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Ja-Ty-My,Projekt pn.: Ogród rekreacyjno-sensoryczny w Chumiętkach,kwota dofinansowania: 6 000 zł.

 

Gmina Krobia,Wnioskodawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia, Realizator: Rada Sołecka wsi Chwałkowo,Projekt pn.: O Chwałkowo dbamy – wspólnie upiększamy,kwota dofinansowania: 3 600 zł.

 

Gmina Krobia,Wnioskodawca i realizator: Biskupiański Zespół Folklorystyczny zDomachowa i Okolic, Projekt pn.: Czym chata bogata, czyli kulinarne tradycjeBukownicy, kwota dofinansowania: 3 000 zł.

 

Gmina Pępowo, Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Uniwersytet TrzeciegoWieku,Projekt pn.: Powiatowa Inauguracja Roku Akademickiego UTW,kwota dofinansowania: 6000 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów, Realizator: WesołeŻgaliny, Projekt pn.: Pomost do przyszłości,kwota dofinansowania: 6 000 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca i realizator: Fundacja Fabryka Pomysłów,Projekt pn.: Zaprojektuj i drukuj w 3D,kwota dofinansowania: 4 100 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca: Stowarzyszenie Most,Realizator: Ochotnicza StrażPożarna w Smogorzewie,Projekt pn.: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek,kwota dofinansowania: 5 000 zł.

 

Gmina Pogorzela,Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kromolice,Projekt pn.: Gdy się maj już do nas zbliża, w Kromolicach bierze ryba,kwota dofinansowania: 5 300 zł.

 

Wyniki konkursu grantowego „Program Grantów Społecznych PGS 0007”:

Gmina Borek Wlkp.,Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,Realizator: Rada Sołecka Bolesławowa,Projekt pn.: Taka biesiada to super sprawa!,kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Borek Wlkp., Wnioskodawca: Stowarzyszenie Borecki Lider AktywnościSpołeczno- Kulturalnej "BLASK„,Realizator: Wspólnie dla Jeżewa – KGW i Rada sołecka,Projekt pn.: Jeżewskie siedlisko,kwota dofinansowania: 3 000 zł.

 

Gmina Borek Wlkp.,Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,Realizator: Koszkowianie, Projekt pn.: Raz, dwa, trzy, cztery – Koszkowianie pokonująbariery,kwota dofinansowania: 3 000 zł.

 

Gmina Borek Wlkp.,Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,Realizator: Borecka młodzież– od kuchni, Projekt pn.: Cook jest cool czyli młodzież odkuchni!,kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Gostyń,Wnioskodawca: Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”,Realizator: Sołectwo Czajkowo,Projekt pn.: 7 życzeń do Złotej Rybki,kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Gostyń,Wnioskodawca: Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”,Realizator: Rada Sołecka wsi Kunowo,Projekt pn.: Od Maluszka do Staruszka,kwota dofinansowania: 3 000 zł.

 

Gmina Krobia,Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Potarzyca „RazemRaźniej”Realizator: KGW Potarzyca,Projekt pn.: Pracowite pszczółki to nasze przyjaciółki,kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Krobia,Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi,Realizator: Uczniowie Fenrycha, Projekt pn.: Witamy w Pudliszkach – pomidorowo,kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Pępowo,Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie,Realizator: Pępowskie Mole Książkowe,Projekt pn.: Pępowskie Papierowe Lato,kwota dofinansowania: 3 000 zł;

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca: Towarzystwo Sportowe CEGIELNIA Piaski,Realizator: Sołtys i Rada Sołecka,Projekt pn.: Marsz po zdrowie z NordicWalking. Wytyczenie ioznakowanie szlaków oraz przeprowadzenie kursu,kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca: Fundacja Fabryka Pomysłów,Realizator: Przedszkole na start,Projekt pn.: Patron na tropie,kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca: Stowarzyszenie Baza,Realizator: Przyjaciele lasu,Projekt pn.: Krasnoludki i ich przyjaciele,kwota: 2 000 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST,Realizator: Ochotnicza Strażpożarna w Smogorzewie,Projekt pn.: Dwie syreny... serca bicie.... OSP to moje życie.., kwota dofinansowania: 3 000 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp.,Wnioskodawca: Stowarzyszenie MOST,Realizator: Chce nam się! Chcemy działać!, Projekt pn.: Piłkarze i piłkarzyki, kwota dofinansowania: 2 190 zł.

 

Gmina Pogorzela, Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Realizator: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Kółko Rolnicze w Bułakowie, Projekt pn.: Senior się nie poddaje i do gimnastyki wstaje – kości rozprostuje i już lepiej się czuje!, kwota dofinansowania: 3 000 zł.

 

Gmina Pogorzela, Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich w Elżbietkowie, Projekt pn.: Od Wilusia po dziś dzień – Elżbietków ostoją tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych, kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Pogorzela, Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, Kółko Rolnicze w Małgowie, Projekt pn.: I w Małgowie przyda się siłownia!, kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Pogorzela, Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Realizator: Łukaszewski zespół kulinarny, Projekt pn.: Masterchef w Łukaszewie, kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Borek Wlkp., Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Grodnicy Realizator: Sołectwo Grodnica, Projekt pn.: Na wsi mieszkamy, zdrowo się ruszamy, kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Gostyń, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Realizator: Trenerki grupy Mażoretek Big Bang Gostyń, Projekt pn.: Gostyń stolicą tańca mażoretkowego, kwota dofinansowania: 3 000 zł.

 

Gmina Krobia, Wnioskodawca: Stowarzyszenie "OSP" Ochoczo Szczerze Pomagamy, Realizator: Młodzi Aktywni, Projekt pn.: Poczuj się bezpiecznie, kwota dofinansowania: 2 810 zł.

 

Gmina Pępowo, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gębicach, Realizator: Rada Sołecka wsi Gębice, Projekt pn.: Gębicka ryba co w Betlejemce pływa, dobrze smakuje, dzieci bawi i starszych raduje, kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Piaski Wlkp., Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach Wlkp., Realizator: Kobiety z inicjatywą, Projekt pn.: Festiwal rękodzielniczy i kulinarny, kwota dofinansowania: 2 000 zł.

 

Gmina Pogorzela, Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie, Realizator: Zespół Głuchowianie, Projekt pn.: Śpiewać każdy może trochę lepiej i trochę głośniej, kwota dofinansowania: 2 000 zł.


Opracowanie: Stowarzyszenie „DZIECKO”


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies