Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 16 kwietnia 2019 roku

VI edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Zarząd województwa wielkopolskiego zaprasza do udziału w VIEdycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego zanajlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów,stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzyo turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest doautorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych wlatach 2017 – 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowychpołożonych na terenie całego kraju. Do konkursu kwalifikują się pracekoncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwemwielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostałyprzynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych przewidzianoatrakcyjne nagrody finansowe:I miejsce - 5.000 zł; II miejsce - 3.000 zł; III miejsce - 2.000 zł.

Prace zgłaszać mogą ich autorzy samodzielnie oraz, za zgodą autorów,szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić dokonkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją,należy składać do 18 lipca 2019 r. osobiście lub drogą pocztową naadres:Departament Sportu i TurystykiUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań(decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie dostępne są na stronie: https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BF3CEM&mc=rw&s=sjcUcx&u=h24SR&y=V&z=ERBHCpf&.


Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies