POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Dokumenty strategiczne

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022

 POBIERZ PLAN


Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2022

 POBIERZ MONITORING


Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022 obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

 POBIERZ PROGNOZĘ

 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

 OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF


Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego

"Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Gostyńskiego" przyjęta przez Radę Powiatu Gostyńskiego Uchwałą XXVIII/175/01 z dnia 22.02.2001r.

 POBIERZ STRATEGIĘ

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies