POWIAT

Fakty powiatowe facebook Youtube

Remontu w tym roku nie będzie?

Sprostowanie artykułu z dnia 12.09.2016 r.
Poniedziałek, 26 września 2016 roku


W związku z regularną odmową publikacji sprostowań nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Powiatu Gostyńskiego i jego Zarządu, które ukazują się w Gazecie Gostynskiej/ Tygodnik Lokalny informuję, że:

Na postawie art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24) w dn. 13.09.2016 r. zwróciłem się z prośbą o zamieszczenie rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej informacji do artykułu zawartego w Gazecie Gostynskiej/ Tygodnik Lokalny z dnia 12.09.2016 r. pt. „Remontu w tym roku nie będzie?” o następującej treści:

W artykule pt. „Remontu w tym roku nie będzie?”została zawarta nieprawdziwa informacja, że:
„Na przebudowę ul. Sienkiewicza samorząd przeznaczył w budżecie kwotę 300 tys. złotych”

Powinno być:
na przebudowę ul. Sienkiewicza w budżecie gminy Piaski i powiatu gostyńskiego zabezpieczono po 170 tys. złotych, a więc łącznie 340 tys. złotych.

Zgodnie z art. 32.ust 1.pkt 1) poprosiłem o opublikowanie niniejszego sprostowania  w najbliższym od dnia otrzymania sprostowania lub następnym po nim przygotowywanym do opublikowania numerzetygodnika.

Robert Marcinkowski
Starosta Gostyński

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies