DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Fakty powiatowe facebook Youtube

Szlak Mickiewiczowski

Długość trasy: 24,5 km

Trasa: Poniec - Śmiłowo - Lubonia - Oporówko - Oporowo - Łęka Wielka - Łęka Mała - Czarkowo - Drzewce - Śmiłowo - Poniec

Trasa prowadzi przez miejscowości związane z pobytem na tym terenie Adama Mickiewicza w roku 1831. Poznając miejsca, w których przebywał nasz wielki wieszcz, pokonujemy prawie 25 km.

Wyjeżdżamy z Ponieca i przez Śmiłowo trafiamy do Luboni, miejscowości położonej wprawdzie w gminie Krzemieniewo, ale należącej od średniowiecza do parafii ponieckiej. We wsi zachowały się budynki dworskie i folwarczne. Pałac otoczony jest pięknym parkiem krajobrazowym, topolową aleję w lubońskim parku nazwano aleją Mickiewicza, a skupisko głazów położone naprzeciwko dworku; ławką Mickiewicza. W ścianę dworku w 1960 roku wmurowano pamiątkową tablicę upamiętniającą wizytę poety.

2 km dalej znajduje się wieś Oporówko, która wchodziła w skład majątku Lubonia, a po roku 1809 w skład majątku Oporowo, właścicielem którego był, tak samo jak Luboni, ród Morawskich. Zbliżając się do Oporowa z daleka widzimy wieżę kościelną, przy świątyni pochowani są członkowie rodu Morawskich. We wschodniej części wsi znajduje się dwór i folwark. Cechą charakterystyczną oporowskiego dworu jest jego mieszany styl. Cześć główna nosi wyraźne cechy klasycystyczne, natomiast skrzydła są neobarokowe. Dwór jest otoczony pięknym parkiem krajobrazowym.

Dalsza trasa prowadzi w kierunku miejscowości Łęka Wielka, tym samym opuszczamy gminę Krzemieniewo i wracamy na teren gminy Poniec. Obiektem, który warto tutaj obejrzeć jest znajdujący się w południowej części wsi pałac, zbudowany w stylu neogotyckim. Pałac położony jest w parku krajobrazowym, w którym można spotkać białe topole wejmutki, klony, jesiony i platany. Przez wieś udajemy się w kierunku skrzyżowania drogi Poniec-Gostyń. Droga w lewo prowadzi do wsi Łęka Mała. Jest to miejscowość pozbawiona większych atrakcji turystycznych. Na rozstaju dróg zachowała się przydrożna kapliczka z rzeźbą artysty ludowego.

Dojeżdżamy alejką ocienioną starym drzewostanem do Czarkowa. Wieś jest położona nad Czarną Kałużą. W odległości 300 m na zachód od wioski odkryto ślady grodziska średniowiecznego. Atrakcją Czarkowa jest „zameczek”. Około 200 m od drogi, na środku stawu wśród drzew na malowniczej wysepce, widoczne są ruiny, do wnętrza których prowadzą łukowato zakończone bramy. Jest to pozostałość po dawnej lodowni. Na wyspę nie ma przejścia.

Powracamy na drogę prowadzącą do Ponieca. Na zakręcie u wylotu wsi znajduje się barokowa kapliczka wykonana przez nieznanego artystę ludowego. Z Czarkowa przejeżdżamy około 2 km do Drzewiec, kolejnej miejscowości upamiętniającej pobyt Mickiewicza. Bawił tutaj Mickiewicz, co potwierdza fragment pamiętnika Konstancji Morawskiej, we dworze znajdującym się na skraju wsi. W parku znajdują się ruiny neogotyckiej kaplicy. Wyjeżdżamy z Drzewiec i przez wieś Śmiłowo wracamy do Ponieca.

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies